Top

Giới Thiệu

Khương Hoặc thuộc hạ của Sùng Hắc Hổ (Thương triều ) và Văn Tiếu Tiếu con gái của Văn Thái Sư hậu duệ của tộc Thần Nông là những Giáp Sĩ đại diện cho trần gian. Họ thừa hưởng tinh thần bất khuất chống chọi thiên nhiên do Tổ tiên để lại, có sức mạnh và thể lực hơn người, chuyên sử dụng vũ khí sắc bén ra đòn chí mạng đồng thời sở hữu bộ áo giáp chống chọi được mọi sự tấn công của đối thủ.

Giáp sĩ có thể cưỡi trên các thần thú tung hoành ngang dọc, oai phong lẫm liệt.

Nhiệm vụ Tân Thủ

Nhiệm Vụ Hộp Gấm

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 1

Các bước thực hiện

Bước 1 :Người chơi tới gặp Tô Hộ (200,204) ở Sùng Thành Đại Doanh nhận nhiệm vụ.

Bước 2 :Đến gặp Thủ Khố (202,198) nhờ đi thông báo cho 3 người: Sùng Ứng Loan (212,199) ; Triều Điền (218,198) ; Triều Lôi (216,197) .

Bước 3 :Quay lại gặp Thủ Khố (202,198) nhận đươc Hộp Gấm, sau đó mang về đưa cho Tô Hộ , hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được 3 tiểu hồng đơn và 3 tiều hoàn đơn.

Nhiệm Vụ Tân Thức

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 3

Các bước thực hiện

Bước 1 :Người chơi tới gặp Lỗ Hùng (194,199) để nhận nhiệm vụ.

Bước 2 :Gặp Âu Thiên Hóa (206,193)

Bước 3 :Gặp Sùng Ứng Bưu (211,198)

Bước 4 :Tìm đủ 10 đoản kiếm quay lại tìm Âu Thiên Hóa (206,193)

Bước 5 :Đi gặp Sùng Hầu Hổ (212,193)

Bước 6 :Đi gặp Lỗ Hùng (194,199) lần 2

Bước 7 :Đi gặp Sùng Hắc Hổ (213,200)

Bước 8 :GặpÂu Thiên Hóa (206,193)

Bước 9 :Quay lại gặp Lỗ Hùng hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 600 lượng và 500 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Dũng Đao

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 7

Các bước thực hiện

Bước 1 :Người chơi tới gặp Sùng Ứng Loan (212,198) để nhận nhiệm vụ.

Bước 2 :Tới Yến Sơn giết Hoàn Cẩu Vương (235,208) thu thập 1 mảnh lưỡi đao, 1 cán đao và 1 thân đao.

Bước 3 :Trở về gặp Triều Điền (218,198) giao vật phẩm. Triều Điền nhờ bạn đi sửa đao.

Bước 4 :Tới gặp Âu Thiên Hóa (206,193) sửa cây đao. Quay lại gặp Triều Điền hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 1 pháp bảo cấp 10 và 10 điểm danh vọng.

Nhiệm Vụ Kiếm Ái

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 14

Các bước thực hiện

Bước 1 :Người chơi tới gặp Sùng Ứng Loan (212,198) để nhận nhiệm vụ.

Bước 2 :Gặp Âu Thiên Hóa (206,193).

Bước 3 :Tới Yến Sơn tìm diệt Hoàn Cẩu Tinh (213,187), (202,193), (213,194) .

Bước 4 :Quay lại gặp Sùng Ứng Loan hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Nhận được 3000 kinh nghiệm + 5 Hồi Thành Phù.

Nhiệm Vụ Trừ Họa

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 18

Nhiệm vụ Trừ Họa gồm 3 bước ở các địa điểm: Mạnh TânTam SơnĐồng Quan . Kỳ sĩ phải làm xong nhiệm vụ tại các nơi theo đúng thứ tự mới có thể làm tiếp ở địa điểm kế.

Các bước thực hiện

Bước 1 :Trừ họa Mạnh Tân – Thu hồi Hạp Đằng

Đến gặp Đại phu (192,212) ở Mạnh Tân.

Đối thoại nhận nhiệm vụ “Trừ họa”.

Ông ta báo tình hình ở Mạnh Tân là dược liệu Hạp Đằng đã bị Giáp Khắc Nhân cướp mất. Phải dùng Hoàn Cẩu ấn ký mới phục hồi được dược liệu Hạp Đằng.

Trên người Hoàn Cẩu có Hoàn Cẩu ấn ký, khi đoạt được Hoàn Cẩu ấn ký, trong 10 giây phải đánh Giáp Cốt để lấy lại Hạp Đằng.

Khi đánh hạ Giáp Cốt, Hạp Đằng sẽ tự động xuất hiện trong hành trang.

Quá 10 giây, Hoàn Cẩu ấn ký sẽ mất tác dụng, phải tiếp tục quay lại đánh Hoàn Cẩu, lấy Hoàn Cẩu ấn ký, đánh bại Giáp Cốt lấy Hạp Đằng cho đủ 5 cái.

Quay về phục mệnh.

Tiếp tục đối thoại, Đại phu Mạnh Tân sẽ hướng dẫn kỳ sĩ đến địa điểm Trừ họa tiếp theo là Tam Sơn.

Bước 2 :Trừ họa Tam Sơn – Kỳ dược Nguyên Sâm

Đến gặp Đại phu (204,200) ở Tam Sơn.

Đối thoại với Đại phu ở Tam Sơn, nhận tiếp nhiệm vụ Trừ họa.

Nhấp chọn nút Trừ họa, tiếp tục nhiệm vụ. Đại phu báo cần nguyên liệu mới để bào chế dược phẩm. Phải đi tìm 10 Nguyên sâm về.

Ông ta sẽ chỉ dẫn cách hái Dược liệu.

Làm theo hướng dẫn, sẽ tìm được Nguyên sâm.

Trong quá trình hái dược liệu, hãy cẩn thận với Nguyên Tham Tinh, quái vật canh giữ Nguyên sâm.

Sau khi hái đủ 10 Nguyên sâm, đem về gặp Đại phu Tam Sơn phục mệnh.

Tiếp tục đối thoại, Đại phu Tam Sơn báo tin là Đồng Quan cũng đang cần người đến Trừ họa.

Bước 3 :Trừ họa Đồng Quan – Tịnh hóa phù

Người chơi tìm Đại phu (197,210) ở Đồng Quan để tiếp nhận nhiệm vụ trừ họa.

Ông ta sẽ báo rằng Đồng Quan là nơi cuối cùng gặp họa.

Chỉ trong một đêm mà Sơn Xuyên Liễu của đại phu trồng bị khô héo, kỳ sĩ phải đem chúng đi Tịnh hóa để lấy lại linh khí.

Muốn tịnh hóa được Sơn Xuyên Liễu, phải dùng Tịnh hóa phù.

Đánh bại Ngưu Sát sẽ lấy được Tịnh hóa phù.

Nhấp chuột phải lên Tịnh hóa phù sẽ nhận được hiệu quả. Trong thời gian hiệu quả phải đi tìm Sơn Xuyên Liễu để Tịnh hóa. Sau khi Tịnh hóa xong 5 Sơn Xuyên Liễu, quay về gặp Đại phu Đồng Quan phục mệnh.

Và nhận thưởng.

Phần Thưởng :

  • Đại phu ở Mạnh Tân sẽ tặng thưởng 6000 điểm kinh nghiệm.
  • Đại phu ở Ải Tam Sơn sẽ tặng thưởng 8000 điểm kinh nghiệm.
  • Đại phu ở Đồng Quan sẽ tặng thưởng 10000 điểm kinh nghiệm
    và 1 trang bị lục.

Nhiệm Vụ Giáo Huấn

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 20

Các bước thực hiện

Bước 1 :Giáp Sĩ nhận nhiệm vụ tại Tạp hóa thương nhân ở Sùng Thành Doanh (207,198) .

Bước 2 :Đối thoại với Tạp hóa thương nhân nhận nhiệm vụ đi giáo huấn quái vật.

Bước 3 :Xác nhận nhiệm vụ

Bước 4 :Tạp hóa thương nhân sẽ chỉ định cho người chơi biết sẽ phải đánh loại quái vật nào để trừ hại cho dân.

Bước 5 :Đi tìm và đánh bại số lượng quái vật theo chỉ định.

Bước 6 :Quay về gặp Tạp hóa thương nhân giao trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng: 4600 điểm kinh nghiệm và 3000 lượng.

Lưu ý

  • Nhân vật đẳng cấp từ 20 đến 29 có thể nhận nhiệm vụ giáo huấn 3 lần/ngày.
  • Nhân vật đẳng cấp từ 29 trở lên chỉ có thể nhận được một lần nhiệm vụ cuối cùng (đánh 40 Thiên Hạo).

Nhiệm vụ Chủ tuyến

Nhiệm Vụ Trung Thành

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 25

Các bước thực hiện

Bước 1 :Người chơi tới Sùng Thành Doanh. Tìm Sùng Hầu Hổ (213,194) nhận lệnh.

Bước 2 :Sùng Hầu Hổ muốn người chơi đến dọ thám lòng trung thành của một trong Hanh Cáp Nhị Tướng Trịnh Luân (200,203) . Đến Sùng Thành đại doanh tại Quân doanh Châu Kí ở góc trái dưới đối thoại với Trịnh Luân. Trịnh Luân cảm thấy phẫn nộ trước sự nghi ngờ vô cớ đã viết bức huyết thư nhờ người chơi chuyển cho Sùng Hầu Hổ

Bước 3 :Người chơi mang huyết thư về trao cho Sùng Hầu Hổ. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ được thưởng 30000 lượng và 20000 điểm kinh nghiệm

Nhiệm Vụ Trầm Hương

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 35

Các bước thực hiện

Bước 1 :Người chơi vào quảng trường Sùng Thành đại doanh đối thoại với Sùng Hắc Hổ (213. 200) . Sùng Hắc Hổ nhờ bạn mang 1 lô trầm hương mộc chuyển đến Triều Ca.

Bước 2 :Mang trầm hương đến Triều Ca, Tìm Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ trước hoàng cung (231,185) . Trao trầm hương cho Hoàng Phi Hổ hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được Mật Tịch Ban Môn Lộng Phủ và 80000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Khuyên Hàng

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 45

Các bước thực hiện

Bước 1 :Người chơi đến Triều Ca gặp Hoàng Phi Hổ (231,185) . Nhận nhiệm vụ đi tìm hiểu Lý Tịnh và Đặng Cửu Công

Bước 2 :Đến ải Trần Đường gặp Lý Tịnh (193,207) , Đến ải Tam Sơn gặp Đặng Cửu Công (204,197)

Bước 3 :Quay về phục mệnh Hoàng Phi Hổ, nhưng người thân của ông ấy bị Trụ Vương (237.180) giết hại đang muốn rời khỏi Triều Ca. bạn giúp ông ấy lấy lại ấn tín Võ Thành Vương.

Bước 4 :Vâng lệnh Hoàng Phi Hổ đến Mục Dã giết Trấn tướng quân ( 187.189) lấy được ấn tín Võ Thành Vương giao cho Hoàng Phi Hổ, sau đó đến Tây Kỳ báo tin này cho Khương Tử Nha (158,189) . Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 món vũ khí hoàng kim cấp 40 và 240000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Long

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 55

Các bước thực hiện

Bước 1 :Đến Tây Kỳ gặp Dương Tiễn (165.185) đối thoại. Nhận nhiệm vụ đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ (220,179) nhận bảng Phong Thần, nhưng để gặp được Đắc Kỷ bạn phải có râu Thần Long đưa cho Hồ Hỷ Mị.

Bước 2 :Đến Đông Hải Long Cung tầng 3 giết Thần Long (206.175) có được râu thần Long

Bước 3 :Đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ (220.179) nhận bảng Phong Thần. Quay về gặp Hồ Hỷ Mị (213,185) giao râu thần hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được Bá Lạc Nhãn cấp 10 và 600000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Bình An

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 65

Các bước thực hiện

Bước 1 :Bạn đến Lộc Đài tìm Đắc Kỷ (220.179), cảm thấy bạn giống một người nào đó đã từng gặp qua, vì vậy muốn trắc nghiệm lại xem có đúng không.

Bước 2 :Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu (221.188) đối thoại giúp Tây Vương Mẫu tìm tấm An Cư Đồ.

Bước 3 : Đến tầng 4 Bích Du Cung giết Cự Dã tọa độ (181.199), (196.204), (185.217) lấy tấm An Cư Đồ về cho Tây Vương Mẫu hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sách kỹ năng ngẫu nhiên trong 3 hệ phái (Giáp sĩ từ cấp 54-72; Đạo sĩ hoặc Dị nhân từ cấp 60-74) và 1400000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Dụ Kính

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 70

Các bước thực hiện

Bước 1 :Đến Trác Lộc gặp Thần Nông (194.191) nhận nhiệm vụ.

Bước 2 :Đến tầng 1 Khổn Tiên Cung giết Trạnh Nanh (197.212 ) , đem Thần Dụ Kính về giao cho Thần Nông hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 70 và 2000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Tam Sách

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 75

Các bước thực hiện

Bước 1 :Đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ ( 220.179) nhận hai bảng Phong Thần về Tây Kỳ đưa cho Khương Tử Nha

Bước 2 :Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha (158,189) , sau đó mang Thần Dụ Kính đến cho Võ Vương.

Bước 3 :Đến tầng 2 Khổn Tiên Cung đánh bại Sương Ma Nữ (196.189), (193.211) lấy được Huỳnh Đế Nội Kính .

Bước 4 :Đến tầng 3 Khổn Tiên Cung (206.204), (210.188) đánh bại Hỏa Ma Nữ lấy được Luyện Kim Thuật

Bước 5 :Đến tầng 4 Khổn Tiên Cung (191.210), (179.197) đánh bại Mộc Ma Nữ lấy được Huyền Nữ Binh Pháp.

Bước 6 :Mang ba bộ sách về giao cho Võ Vương (159,189) hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 1 bộ pháp bảo cấp 70 và 3000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Cổ Kim

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 80

Các bước thực hiện

Bước 1 :Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu (221.188) Vương Mẫu cho biết ban đã bị Khương Tử Nha và Võ Vương lợi dụng. Thấy bạn có vẻ còn hoài nghi, Tây Vương Mẫu liền đưa bạn vào thế giới tương lai.

Bước 2 :Gặp Đắc Kỷ (198,200) ở Triều Ca tương lai, Đắc Kỷ nói Ngọc Hư cung đã thay đổi rất nhiều

Bước 3 :Đến Ngọc Hư Cung của 10 năm sau nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn (203.198) đang thoi thóp, ông ấy có nhắc đến Trúc Gian Cổ trong Ngọc Hư Cung có thể làm quay ngược thời gian.

Bước 4 :Bạn cần phải đánh bại tên bộ đầu của quân Chu (206.204) để lấy tấm Trúc Giản đem về cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 viên Lam Bảo Thạch và 5000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thiên Duyên

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 85

Các bước thực hiện

Bước 1 :Đến Ngọc Hư Cung của 10 năm trước đưa bảng Phong Thần thật cho Đắc Kỷ lúc nhỏ (207. 203). Sau đó thay Đắc Kỷ nói với Khương Tử Nha thời niên thiếu (198, 201) về câu chuyện bảng Phong Thần.

Bước 2 :Nhận lờiĐắc Kỷ (207, 203) đến Khổn Tiên cung tầng 5 đánh Bàn Cổ (199 , 212), nhận được Bàn Cổ thần khí giao cho Đắc Kỷ (207, 203) . Hoàn Thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được 1 trang bị lục cấp 80 và 6500000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thông Thiên

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 92

Các bước thực hiện

Bước 1 :Dùng Khứ Lai Phù để đến Ngọc Hư Cung 10 năm trước tìm Khương Tử Nha (198, 201) nhận nhiệm vụ Thông Thiên.

Bước 2 :Khương Tử Nha sẽ cho người chơi Mật Đồ Da DêSách Chỉ Dẫn . Nhấp chuột phải vào Sách Chỉ Dẫn để biết những bước cần làm:


Bước 3 :Đến gặp Thương Nhân tại Đại Phong Băng Xuyên

Bước 4 :Để tìm Tham Lam

Bước 5 :Đến gặp Cửu Di ở Tam Sơn

Bước 6 :Tìm Vô Tri

Bước 7 :Tìm Tàn Nhẫn tại Bắc Hải bằng cách nhấp chuột phải vào Mật Đồ Da Dê như quá trình tìm Quẻ Thất Quải:

Bước 8 :Sau khi tìm đủ 3 vật phẩm trên, người chơi đến Vạn Tiên Trận Phong gặp Thông Thiên Giáo Chủ

Bước 9 :Nhấp chuột phải vào Khứ Lai Phù để gọi ra Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn

Bước 10 :Sau khi tiêu diệt được Thiên Hồn , Địa HồnMệnh Hồn , người chơi sẽ nhận được Viễn Cổ Hỏa Diệm, yêu cầu trong 3 phút phải giết được Thông Thiên Giáo Chủ.

Nếu sau 3 phút không giết được Thông Thiên Giáo Chủ, nhiệm vụ sẽ thất bại, người chơi sẽ phải làm lại từ đầu.

Bước 11 :Sau khi giết được Thông Thiên Giáo Chủ, người chơi sẽ nhận được Hàn Băng Nguyên Khí

Bước 12 :Dùng Khứ Lai Phù về Ngọc Hư Cung 10 năm trước gặp Khương Tử Nha (198, 201) để hoàn thành nhiệm vụ

Bước 13 :Hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được nhận 1 trong 3 phần thưởng