Top

Giới Thiệu

Dị Nhân là hậu duệ của tộc Xi Vưu , cảnh sống áp bức đã khiến họ không chịu lùi bước trước khó khăn thử thách. Họ chuyên sử dụng thuật siêu phàm triệu gọi lực sĩ, tinh quân, thiên quân, thần thú trợ giúp trong chiến đấu.

Và thuật bùa chú của họ làm đối phương tiêu hao năng lực. Đặc biệt hơn trên người họ luôn mang đôi cánh rực rỡ có thể bay tự do trên bầu trời.

Nhiệm vụ Tân Thủ

Nhiệm Vụ Khai Trí

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 1

Các bước thực hiện

Bước 1 :Người chơi tới gặp Thiếu Hạo (198,204) , được sai đi gặp Phong Bá , Chúc Dung, Khoa Phụ để nghe sự chỉ bảo của họ

Bước 2 :Người chơi đi gặp Phong Bá (195,204) , Chúc Dung (193,204) , Khoa Phụ (200,204)

Bước 3 :Lần lượt nghe sự chị bảo của họ trở về gặp Thiếu Hạo phục mệnh. Hòan thành nhiệm vụ

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 3 tiểu hồng đan và 3 tiểu hoàn đan.

Nhiệm Vụ Tân Thức

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 3

Các bước thực hiện

Bước 1 :Người chơi tới gặp Hậu Thổ (202,204) , được sai đi gặp Cao Giác hỏi sử dụng vật liệu nào để chế tạo vũ khí.

Bước 2 :Cao Giác (205, 197) . Nhưng Cao Giác cũng không thể trả lời vấn đề này nên bảo bạn tìm anh trai mình là Cao Minh (206, 198) . Cao Minh đồng ý sẽ giúp điều tra, nhưng việc điều tra phải mất 1 thời gian và bảo bạn gửi mật thư cho Hình Thiên.

Bước 3 :Sau khi đưa bức thư mật cho Hình Thiên (194, 200) , Cao Minh cũng điều tra được rằng vật liệu chính là Mặt Quỷ. Ra ngoài Xi Vưu mộ giết Hỏa Diện thu thập được 10 Mặt Quỷ về giao cho Hậu Thổ . Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 600 lượng và 500 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Khí

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 7

Các bước thực hiện

Bước 1 : Người chơi đến gặp Chúc Dung (193,204) , sai đi tìm Xi Vưu thần khí , Nếu người chơi đồng ý nhiệm vụ sẽ được dẫn đi gặp Cộng Công

Bước 2 : Tới gặp Cộng Công (192,204) , hỏi chuyện về Xi Vưu thần khí. Nhận được một phần của thần khí . Người chơi được Cộng Công sai đi tìm Cao Minh để hỏi

Bước 3 : Người chơi tới gặp Cao Minh (206,198) , được chỉ dẫn tới Miêu Cương đánh Thảo Tiên Bà Bà (199,206), (187,197), (219,209) . Sau khi thu thập đủ 3 miếng mang đến chỗ Cộng Công để hợp lại

Bước 4 : Mang Xi Vưu Thần Khí đã hợp thành giao cho Chúc Dung. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 1 pháp bảo đẳng cấp 10 và 10 điểm danh vọng.

Nhiệm Vụ Cứu Tế

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 14

Các bước thực hiện

Bước 1 : Người chơi đến gặp Phong Bá (195,204) .Phong Bá sai người chơi đi tìm Hình Thiên.

Bước 2 : Người chơi tới gặp Hình Thiên (194,200) . Hình Thiên bảo bạn ra ngoài tìm Thủ Lĩnh Tộc Nhân thất lạc, mang tin tức của họ về nói cho ông ta nghe.

Bước 3 : Tới Cự Lộc gặp được Thủ Lĩnh Tộc Nhân (240,192), (222,197) . Ông ta yêu cầu người chơi tiêu diệt Độc Lục Quái (236,191), (221,194), (209,178) đoạt lại số lương thực đã bị cướp. Sau khi đoạt lại lương thực, Thủ Lĩnh Tộc Nhân sẽ bảo người chơi mang tin tức về cho Hình Thiên.

Bước 4 : Về gặp Hình Thiên phục mệnh, Hình Thiên muốn hỏi người chơi đến đây làm gì, thì được biết người chơi muốn học kỹ năng sống, và thấy biểu hiện của người chơi hôm nay không cần phải khảo sát gì thêm nữa, lập tức đồng ý cho người chơi học kỹ năng sống.

Bước 5 : Về gặp Phong Bá. Nhận được sách kỹ năng. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Nhận được 2000 kinh nghiệm + 5 Hồi Thành Phù.

Nhiệm Vụ Trừ Họa

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 18

Nhiệm vụ Trừ Họa gồm 3 bước ở các địa điểm: Mạnh TânTam SơnĐồng Quan . Kỳ sĩ phải làm xong nhiệm vụ tại các nơi theo đúng thứ tự mới có thể làm tiếp ở địa điểm kế.

Các bước thực hiện

Bước 1 : Trừ họa Mạnh Tân – Thu hồi Hạp Đằng

Đến gặp Đại phu (192,212) ở Mạnh Tân.

Đối thoại nhận nhiệm vụ “Trừ họa”.

Ông ta báo tình hình ở Mạnh Tân là dược liệu Hạp Đằng đã bị Giáp Khắc Nhân cướp mất. Phải dùng Hoàn Cẩu ấn ký mới phục hồi được dược liệu Hạp Đằng.

Trên người Hoàn Cẩu có Hoàn Cẩu ấn ký, khi đoạt được Hoàn Cẩu ấn ký, trong 10 giây phải đánh Giáp Cốt để lấy lại Hạp Đằng.

Khi đánh hạ Giáp Cốt, Hạp Đằng sẽ tự động xuất hiện trong hành trang.

Quá 10 giây, Hoàn Cẩu ấn ký sẽ mất tác dụng, phải tiếp tục quay lại đánh Hoàn Cẩu, lấy Hoàn Cẩu ấn ký, đánh bại Giáp Cốt lấy Hạp Đằng cho đủ 5 cái.

Quay về phục mệnh.

Tiếp tục đối thoại, Đại phu Mạnh Tân sẽ hướng dẫn kỳ sĩ đến địa điểm Trừ họa tiếp theo là Tam Sơn.

Bước 2 : Trừ họa Tam Sơn – Kỳ dược Nguyên Sâm

Đến gặp Đại phu (204,200) ở Tam Sơn.

Đối thoại với Đại phu ở Tam Sơn, nhận tiếp nhiệm vụ Trừ họa.

Nhấp chọn nút Trừ họa, tiếp tục nhiệm vụ. Đại phu báo cần nguyên liệu mới để bào chế dược phẩm. Phải đi tìm 10 Nguyên sâm về.

Ông ta sẽ chỉ dẫn cách hái Dược liệu.

Làm theo hướng dẫn, sẽ tìm được Nguyên sâm.

Trong quá trình hái dược liệu, hãy cẩn thận với Nguyên Tham Tinh, quái vật canh giữ Nguyên sâm.

Sau khi hái đủ 10 Nguyên sâm, đem về gặp Đại phu Tam Sơn phục mệnh.

Tiếp tục đối thoại, Đại phu Tam Sơn báo tin là Đồng Quan cũng đang cần người đến Trừ họa.

Bước 3 : Trừ họa Đồng Quan – Tịnh hóa phù

Người chơi tìm Đại phu (197,210) ở Đồng Quan để tiếp nhận nhiệm vụ trừ họa.

Ông ta sẽ báo rằng Đồng Quan là nơi cuối cùng gặp họa.

Chỉ trong một đêm mà Sơn Xuyên Liễu của đại phu trồng bị khô héo, kỳ sĩ phải đem chúng đi Tịnh hóa để lấy lại linh khí.

Muốn tịnh hóa được Sơn Xuyên Liễu, phải dùng Tịnh hóa phù.

Đánh bại Ngưu Sát sẽ lấy được Tịnh hóa phù.

Nhấp chuột phải lên Tịnh hóa phù sẽ nhận được hiệu quả. Trong thời gian hiệu quả phải đi tìm Sơn Xuyên Liễu để Tịnh hóa. Sau khi Tịnh hóa xong 5 Sơn Xuyên Liễu, quay về gặp Đại phu Đồng Quan phục mệnh.

Và nhận thưởng.

Phần Thưởng :

  • Đại phu ở Mạnh Tân sẽ tặng thưởng 6000 điểm kinh nghiệm.
  • Đại phu ở Ải Tam Sơn sẽ tặng thưởng 8000 điểm kinh nghiệm.
  • Đại phu ở Đồng Quan sẽ tặng thưởng 10000 điểm kinh nghiệm và 1 trang bị lục.

Nhiệm Vụ Giáo Huấn

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 20

Các bước thực hiện

Bước 1 : Giáp Sĩ nhận nhiệm vụ tại Tạp hóa thương nhân ở Sùng Thành Doanh (207,198).

Bước 2 : Đối thoại với Tạp hóa thương nhân nhận nhiệm vụ đi giáo huấn quái vật.

Bước 3 : Xác nhận nhiệm vụ:

Bước 4 : Tạp hóa thương nhân sẽ chỉ định cho người chơi biết sẽ phải đánh loại quái vật nào để trừ hại cho dân.

Bước 5 : Đi tìm và đánh bại số lượng quái vật theo chỉ định.

Bước 6 : Quay về gặp Tạp hóa thương nhân giao trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng: 4600 điểm kinh nghiệm và 3000 lượng.

Lưu ý

  • Nhân vật đẳng cấp từ 20 đến 29 có thể nhận nhiệm vụ giáo huấn 3 lần/ngày.
  • Nhân vật đẳng cấp từ 29 trở lên chỉ có thể nhận được một lần nhiệm vụ cuối cùng (đánh 40 Thiên Hạo).

Nhiệm vụ Chủ Tuyến

Nhiệm Vụ Mao Lư

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 25

Các bước thực hiện

Bước 1 : Đến gặp Hình Thiên (194,200) và nhận nhiệm vụ đến Triều Ca gặp Hồ Hỷ Mị nhận thiếp mời dự yến tiệc Lộc đài.

Bước 2 : Đến Triều Ca gần dược điếm tìm Hồ Hỷ Mị (205,184) .

Bước 3 : Đối thoại xong nhận thiếp mời mang về Hình Thiên phục mệnh. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ được thưởng 30000 lượng và 20000 điểm kinh nghiệm

Nhiệm Vụ Bất Túy

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 35

Các bước thực hiện

Bước 1 : Đến Mạnh Tân tìm Phong Lâm (192,212) . Mạnh Tân đang phóng hỏa đốt bọn Hồ Ly Tinh ẩn núp trong cốc, nhưng do sợ lửa nên nhờ bạn vào trong xem thử.

Bước 2 : Bạn vào trong cốc tìm thấy Ngô Long (209,195) đang say xỉn, đối thoại với Ngô Long.

Bước 3 : Đến Triều Ca chỗ chủ tửu điếm (227,195) , nhận tĩnh rượu mang về cho Ngô Long, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được Mật Tịch Ban Môn Lộng Phủ và 80000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Cổ Đao

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 45

Các bước thực hiện

Bước 1 : Vào cốc tìm Thường Hạo (206,195) . Thường Hạo bảo Dị nhân mau đi giết Hiệu úy_Thương cứu tộc nhân ra.

Bước 2 : Tìm giết Hiệu úy_Thương (209,195) giúp Thường Hạo cứu thoát tộc nhân nhận phần thưởng chiếc nhẫn.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 món Vũ Khí Hoàng Kim cấp 40 và 240000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Ma Huyết

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 55

Các bước thực hiện

Bước 1 : Đến ải Đồng Quan tại Trung Quân Trướng tìm Văn Thái Sư (193,208) nhận nhiệm vụ hàn gắn mâu thuẫn giữa tộc Xi Vưu và tộc Thần Nông

Bước 2 : Tiếp nhận nhiệm vụ của Văn Thái Sư đến ải Tam Sơn giết Hỏa Thú (180,211) đoạt Kim quán của Hỏa Linh Thánh Mẫu.

Bước 3 : Đem Kim quán về đến Bích Du Cung, tại tầng 3 gặp đại đệ tử của Thông Thiên Giáo chủ là Đa Bảo đạo nhân (238,193) , đưa ông ta xong nhận phần thưởng ma huyết, đạo nhân còn căn dặn vật phẩm này rất quan trọng về sau.

Bước 4 : Trở lại ải Đồng Quan đem ma huyết cho Văn Thái Sư. Xong tới Triều Ca gặp Hồ Hỷ Mị (205,184) . Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được Bá Lạc Nhãn cấp 10 và 600000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Bình An

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 65

Các bước thực hiện

Bước 1 : Đến Lộc Đài tìm Đắc Kỷ (220,179), nghe Đắc Kỷ thuật lại câu chuyện của đời mình và nhận nhiệm vụ thử thách.

Bước 2 : Tại Diêu Trì đối thoại với Tây Vương Mẫu (221,188) , nghe Vương Mẫu kể lại sự xuất hiện giữa người và thần, qua đó hiểu đôi nét giữa Khương Tử Nha và Bảng Phong Thần. Điều cần làm là giúp Vương Mẫu đoạt lấy An Cư đồ về.

Bước 3 : Đến Bích Du Cung tầng 4 giết Cự Dã (181,199), (196,204), (185,217) đoạt lấy An Cư đồ. Đem về giao cho Tây Vương Mẫu hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được sách kỹ năng (nhận được ngẫu nhiên trong 3 hệ phái: Sách kỹ năng Giáp sĩ từ cấp 54-72; Sách kỹ năng Đạo sĩ hoặc Dị nhân từ cấp 60-74) và 1400000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Dụ Kính

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 70

Các bước thực hiện

Bước 1 : Đến chiến trường Trác Lộc, trong doanh trại tìm thấy Xi Vưu (226, 202) . Nhận nhiệm vụ đến Khổn Tiên Cung đánh Trạnh Nạnh đoạt Thần Dụ Kính.

Bước 2 : Đến Khổn Tiên Cung tầng 1 giết Trạnh Nanh (197,212) đoạt lấy Thần Dụ Kính mang về cho Xi Vưu. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 70 và 2000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Tam Sách

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 75

Các bước thực hiện

Bước 1 : Đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ (220.179) nhận hai bảng Phong Thần về Tây Kỳ đưa cho Khương Tử Nha.

Bước 2 : Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha (158,189) , sau đó mang Thần Dụ Kính đến cho Võ Vương.

Bước 3 : Đến tầng 2 Khổn Tiên Cung đánh bại Sương Ma Nữ (196.189), (193.211) lấy được Huỳnh Đế Nội Kính

Bước 4 : Đến tầng 3 Khổn Tiên Cung (206.204), (210.188) đánh bại Hỏa Ma Nữ lấy được Dã Thiết Thiên.

Bước 5 : Đến tầng 4 Khổn Tiên Cung (191.210), (179.197) đánh bại Mộc Ma Nữ lấy được Huyền Nữ Binh Pháp

Bước 6 : Mang ba bộ sách về giao cho Võ Vương (159,189) hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 1 bộ pháp bảo cấp 70 và 3000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Cổ Kim

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 80

Các bước thực hiện

Bước 1 : Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu (221.188) Vương Mẫu cho biết ban đã bị Khương Tử Nha và Võ Vương lợi dụng, giới thần tiên hay trần tục bất luận ở đâu vận mệnh con người đều có thể do người khác quyết định, bạn không tin điều đó, vậy là Tây Vương Mẫu đưa bạn vào thế giới tương lai.

Bước 2 : Gặp Đắc Kỷ (198,200) ở Triều Ca tương lai, Đắc Kỷ nói Ngọc Hư cung đã thay đổi rất nhiều.

Bước 3 : Đến Ngọc Hư Cung của 10 năm sau nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn (203.198) đang thoi thóp, ông ấy có nhắc đến Trúc Gian Cổ trong Ngọc Hư Cung có thể làm quay ngược thời gian.

Bước 4 : Bạn đi giết tên bộ đầu của quân Chu ( 206.204) lấy được tấm Trúc Giản đem về cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 viên Lam Bảo Thạch và 5000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thiên Duyên

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 85

Các bước thực hiện

Bước 1 : Đến Ngọc Hư Cung của 10 năm trước đưa bảng Phong Thần thật cho Đắc Kỷ lúc nhỏ (207. 203). Sau đó thay Đắc Kỷ nói với Khương Tử Nha (198, 201) thời niên thiếu về câu chuyện bảng Phong Thần.

Bước 2 : Nhận lời Đắc Kỷ (207,203) đến Khổn Tiên cung tầng 5 đánh Bàn Cổ (199,212) , nhận được Bàn Cổ thần khí giao cho Đắc Kỷ (207, 203). Hoàn Thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng :
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được 1 trang bị lục cấp 80 và 6500000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thông Thiên

Yêu cầu đẳng cấp : cấp 92

Các bước thực hiện

Bước 1 : Dùng Khứ Lai Phù để đến Ngọc Hư Cung 10 năm trước tìm Khương Tử Nha (198, 201) nhận nhiệm vụ Thông Thiên.

Bước 2 : Khương Tử Nha sẽ cho người chơi Mật Đồ Da Dê và Sách Chỉ dẫn. Nhấp chuột phải vào Sách Chỉ Dẫn để biết những bước cần làm


Bước 3 : Đến gặp Thương Nhân tại Đại Phong Băng Xuyên

Bước 4 : Để tìm Tham Lam

Bước 5 : Đến gặp Cửu Di ở Tam Sơn

Bước 6 : Tìm Vô Tri

Bước 7 : Tìm Tàn Nhẫn tại Bắc Hải bằng cách nhấp chuột phải vào Mật Đồ Da Dê như quá trình tìm Quẻ Thất Quải

Bước 8 : Sau khi tìm đủ 3 vật phẩm trên, người chơi đến Vạn Tiên Trận Phong gặp Thông Thiên Giáo Chủ.

Bước 9 : Nhấp chuột phải vào Khứ Lai Phù để gọi ra Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn.

Bước 10 : Sau khi tiêu diệt được Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn, người chơi sẽ nhận được Viễn Cổ Hỏa Diệm, yêu cầu trong 3 phút phải giết được Thông Thiên Giáo Chủ

Bước 11 : Nếu sau 3 phút không giết được Thông Thiên Giáo Chủ, nhiệm vụ sẽ thất bại, người chơi sẽ phải làm lại từ đầu. Sau khi giết được Thông Thiên Giáo Chủ, người chơi sẽ nhận được Hàn Băng Nguyên Khí.

Bước 12 : Dùng Khứ Lai Phù về Ngọc Hư Cung 10 năm trước gặp Khương Tử Nha (198, 201) để hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được nhận 1 trong 3 phần thưởng